Historia Uniwersytetu Wrocławskiego

Historia Uniwersytetu Wrocławskiego

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najbardziej prestiżowych wyższych uczelni w Polsce obok uniwersytetów: Jagiellońskiego, Warszawskiego i Toruńskiego. Ma on też długą i burzliwą historię, ściśle związaną z historią naszego kraju.

Zaczyna się ona już na dwieście lat przed właściwym jego założeniem. Otóż w 1505 roku Władysław Jagiellończyk, ówczesny król Czech, wydał w Budzie dokument fundacyjny na założenie we Wrocławiu czterowydziałowej uczelni. Dokument ten nie został jednak potwierdzony przez papieża Juliusza II (a wtedy takie potwierdzenie było wymogiem prawomocności decyzji), ponieważ protestowali przedstawiciele Uniwersytety Jagiellońskiego, którzy obawiali się konkurencji. W związku z tym Wrocław musiał poczekać do 21 października 1702 roku, kiedy to cesarz Leopold I złotą bullą ustanowił jezuicką Akademię Leopoldyńską we Wrocławiu. Akademii tej przysługiwały wszelkie przywileje uniwersytetów Europejskich i właśnie tę datę uważa się dzisiaj za właściwy początek Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 1811 roku doszło do fuzji Akademii z Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i przekształcenie jej w Śląski Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma. Mieściło się tu pięć wydziałów: prawo, medycyna, filozofia i, co ciekawe, dwie teologie: katolicka i ewangelicka. Ta neutralność światopoglądowa i łączenie polskiej i niemieckiej tradycji miały się stać na długo jednym z symboli wrocławskiej uczelni.

Taki stan miał się jednak utrzymać tylko do II Wojny Światowej. Po jej zakończeniu, już w 1945 roku przekształcono uczelnię na polską państwową uczelnię wyższą, a rok później, 9 czerwca 1946 roku, odbyła się uroczysta inauguracja polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1952 roku, wraz z nastąpieniem sowietyzacji Polski, uniwersytet utrzymał imię Bolesława Bieruta.

W związku z uwikłaniem w politykę Uniwersytet Wrocławski zaczął tracić swoją renomę i autonomię. Zmieniło się to dopiero w roku 1980 gdy zmieniono zasady organizacji badań naukowych i dydaktyki. Uniwersytet odzyskał samorządność i wywalczył sobie należne mu prawo autonomii. Od tego czasu jego prestiż wciąż rośnie. Studiują tu młodzi ludzie nie tylko z Polski, ale też z innych krajów, bowiem przystąpiło on do międzynarodowego programu wymiany studentów Socrates-Erasmus. W roku 2002 Uniwersytet Wrocławski obchodził trzechsetlecie swojego istnienia. Dziś jest jednym z najważniejszych punktów na akademickiej mapie Polski.

Tagi:


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.