Jubileusz 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu Wrocławskiego

Jubileusz 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu Wrocławskiego

Niemal 200 lat temu, w 1811 roku Fryderyk Wilhelm powołał do życia Universitas Iitterarum Wratislaviensis, który powstał z połączenia wrocławskiej Akademii Leopoldyńskiej i Uniwersytetu Viadrina z Frankfurtu nad Odrą. Miało to na celu wprowadzenie obu uczelni w nowy czas, czas oświecenia i przekształceniu obu ośrodków według wzoru Wilhelma von Humbolta, ojca współczesnych uniwersytetów.

W związku z tym, że miało to ogromny wpływ na rozwój uczelni Społeczność Uniwersytetu Wrocławskiego ma zamiar uczcić dwusetną rocznicę tego wydarzenia. Będzie to przede wszystkim jubileusz o charakterze akademickim, a wiec jego głównym punktem będzie wielka konferencja na temat przeszłości i przyszłości Uniwersytetu Wrocławskiego.
Czterodniowy maraton paneli dyskusyjnych i wykładów rozpocznie się czwartego października 2011 roku pod nazwą „Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku”. Wśród wielu tematów, które będą omawiane, a nie sposób wymienić tu wszystkich (a i te, które się pojawią występują w wersjach skróconych na potrzeby tego artykułu), znajdą się między innymi: „Odbudowa Uniwersytetu Wrocławskiego po zniszczeniach II wojny światowej, pozyskanie i integracja kadry naukowej (Lwów, Kraków, Warszawa)”, „Udział Uniwersytetu w ruchu społecznym „Solidarność””, „Dorobek naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811-2011, wybitni profesorowie, absolwenci, wynalazki, szkoły naukowe” czy „Tradycje dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego w podzielonych Niemczech w latach 1945-1990”. Jak widać po raz kolejny okazuje się, że historia Uniwersytetu Wrocławskiego jest nierozerwalnie związana z historią Polski czy Europy.

Na konferencji oprócz czysto naukowych dysput przewidziane są także koncerty muzyki symfonicznej i kameralnej, a także zwiedzanie najważniejszych zabytków Wrocławia, nie tylko tych związanych z Uniwersytetem. Organizatorzy liczą na międzynarodowy charakter imprezy. Językami konferencji będą polski, niemiecki i angielski. Zaś odbędzie się ona pod patronatami prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.

Organizatorzy serdecznie zapraszają także chętnych studentów i pracowników naukowych wszystkich uczelni wyższych w Polsce. Autorzy referatów mają czas do 31 grudnia 2010 roku by przesłać streszczenie swojego wystąpienia nie przekraczające 2500 znaków wraz ze spacjami.

Tagi:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.