Sylwetki rektorów UW – Edward Marczewski

Sylwetki rektorów UW – Edward Marczewski

Edward Marczewski urodził się 15 listopada 1907 roku w Warszawie, zmarł 17 października 1976 roku we Wrocławiu. Jego właściwe nazwisko brzmiało Szpilrajn, zostało zmienione w 1940 roku. Profesor matematyki, w latach 1953-1957 piastował stanowisko rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Edward Marczewski był absolwentem Liceum Batorego w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Prace doktorską napisał pod opieką Wacława Sierpińskiego. Tytuł doktora otrzymał w 1932 roku. W okresie wojny posługiwał się fałszywym dowodem tożsamości.
Przez krótki okres przebywał w obozie pracy przymusowej we Wrocławiu. Po wyzwoleniu osiedlił się w mieście i rozpoczął prace na Uniwersytecie Wrocławskim.

Marczewski należał do założycieli matematycznego czasopisma Colloquium Mathematicum, którego pierwszy numer ukazał się w 1946 roku. Przez kolejne lata był redaktorem naczelnym tego pisma. Jest również autorem ponad 100 prac naukowych, poświęconych topologii, teorii miary, teorii mnogości i algebry. Część z nich została wydana w formie dzieł zebranych.

Tagi:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.