Sylwetki rektorów UW – Jan Mydlarski

Sylwetki rektorów UW – Jan Mydlarski

Jan Mydlarski urodził się 14 października 1892 roku w Pilźnie, zmarł w 1956 roku we Wrocławiu. Wybitny polski antropolog, pełnił funkcje rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1951-1953.

Jan Mydlarski należy do grona absolwentów Uniwersytetu Jana Kazimierza. Studiował zoologię, antropologię i etnologię. Był wykładowcą w Wyższej Szkole Wojennej, po uzyskania habilitacji pracował także na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie II wojny światowej zajmował się prowadzenie zajęć na Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Natomiast po wojnie wykładał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie później został wybrany rektorem.

Jan Mydlarski należał do Międzynarodowego Instytutu Antropologii w Paryżu, w 1950 roku został prezesem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Stworzył również Zakład Antropologii PAN we Wrocławiu. Opublikowano wiele jego prac, m.in. „Mechanizm ewolucji w odniesieniu do filogenezy człowieka” oraz „Drogi i bezdroża rozwoju człowieka”.

Tagi:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.