Władze UW

Władze UW 

Uniwersytet Wrocławski to obecnie jedna z najbardziej prestiżowych polskich wyższych uczelni. Obecnym rektorem jest prof. dr hab. Marek Bojarski, prawnik specjalizujący się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym i prawie o wykroczeniach. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, tu otrzymał tytuł doktora, doktora habilitowanego, a w końcu tytuł profesora zwyczajnego. Wcześniej był m. in. prorektorem i dziekanem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Od 2008 roku piastuje stanowisko rektora.

Prorektorem do spraw badań naukowych i współpracy z zagranicą jest prof. dr hab. Adam Jezierski, chemik, specjalista od fizykochemii nieorganicznej. Jest on autorem bardzo popularnego Słownika szkolnego – Chemia.
Prorektorem do spraw ogólnych jest prof. dr hab. Władysław Dynak, literaturoznawca i miłośnik myślistwa, który łączy obie te pasje w pracy naukowej.

Prorektorem do spraw nauczania jest prof. dr hab. Ryszard Cach. Fizyk specjalizujący się w fizyce ciała stałego i fizyce dielektryków. Tak jak prof. Bojarski prof. Cach jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, z którym związał całą swoją karierę naukową.
Jedyną kobietą w gronie władz uczelnianych jest prorektor do spraw studenckich prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak. Specjalistka z zakresu nauk politycznych, zwłaszcza stosunków międzynarodowych. Wszyscy członkowie władz uczelni dbają o jej wysoki poziom naukowy i dobry wizerunek Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tagi:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.